Informacje o kursie

Informacje o kursie


KURS IT Essentials 5.0

Kurs IT Essentials obejmuje podstawy z zakresu sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także zaawansowane pojęcia takie jak bezpieczeństwo, tworzenie sieci i odpowiedzialność profesjonalnego informatyka. Jest on zaprojektowany dla uczniów pragnących rozpocząć karierę w ICT i tych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę na temat działania komputera. Uczniowie, którzy ukończą kurs będą potrafili opisać wewnętrzne elementy składowe komputera, zmontować układ komputerowy, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy przy użyciu narzędzi systemowych i oprogramowania diagnostycznego. Studenci będą także potrafili połączyć się z Internetem i dzielić się zasobami w środowisku sieciowym. Nowe tematy w tej wersji obejmują urządzenia mobilne, takie jak tablety i smartfony, a także wirtualizację po stronie klienta. Rozbudowane tematy obejmują bezpieczeństwo, tworzenie sieci i rozwiązywanie problemów. Zadania praktyczne to ważne elementy, które zostały wbudowane w program nauczania. Virtual Laptop i Virtual Desktop to niezależne narzędzia, które umożliwiają studentom wirtualny demontaż i ponowny montaż komputerów stacjonarnych i laptopów. Obydwa narzędzia są zaprojektowane tak, aby wspomagać nauczanie w pracowni komputerowej i zapewnić interaktywne, praktyczne doświadczenie w środowiskach z ograniczonym dostępem do sprzętu. Włączenie Packet Tracer ułatwia przygotwanie słuchaczy do aktualnych wymagań certyfikacyjnych egzaminu CompTIA A+, bez potrzeby kupowania przez akademie dodatkowego sprzętu sieciowego.

Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Dostępny jest w języku polskim. Kursy w progamie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, narzędzia multimedialne, zajęcia w pracowni komputerowej, materiały e-learningowe oraz symulatory.

Po ukończeniu kursu IT Essentials, kursanci będą potrafili wykonać następujące zadania:

 • Zdefiniować technologię informacyjną (IT) i opisać elementy komputera osobistego
 • Opisać, jak chronić ludzi, sprzęt i środowisko przed wypadkami, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
 • Wykonać montaż komputera stacjonarnego krok po kroku
 • Wyjaśnić cel obsługi zapobiegawczej i zidentyfikować elementy procesu rozwiązywania problemów
 • Zainstalować i obsługiwać system operacyjny
 • Skonfigurować komputery do podłączenia do sieci
 • Ulepszyć lub wymienić elementy laptopa, w zależności od potrzeb klienta
 • Opisać cechy charakterystyczne urządzeń mobilnych
 • Zainstalować i udostępnić drukarkę
 • Zastosować podstawowe zasady bezpieczeństwa sprzętowego i oprogramowania
 • Wykazać się dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi i profesjonalnym zachowaniem w pracy z klientem
 • Wykonać obsługę zabezpieczającą i podstawowe rozwiązywanie problemów
 • Dotrzeć do potrzeb klienta, przeanalizować możliwe konfiguracje i dostarczyć rozwiązania lub zalecenia dla sprzętu, systemów operacyjnych i bezpieczeństwa


Certyfikacja
Jako program o treści zatwierdzonej pod względem jakości przez organizację CompTIA, IT Essentials pomaga studentom przygotować się do certyfikacji CompTIA A+.

 • Egzamin 801 obejmuje sprzęt PC, tworzenie sieci, laptopy, drukarki i procedury operacyjne.
 • Egzamin 802 obejmuje systemy operacyjne, bezpieczeństwo, urządzenia mobilne i rozwiązywanie problemów.
Studenci muszą zdać oba egzaminy, aby uzyskać certyfikat CompTIA A+.


Opis kursu
Kurs IT Essentials 5.0 obejmuje łącznie 70 godzin, na które składają się wykłady, zajęcia z instruktorem, ćwiczenia w pracowni komputerowej, e-learning oraz testy i quizy.


RozdziałOpis
1Wprowadzenie do komputera osobistego
2Procedury pracowni komputerowej i używanie narzędzi
3Montaż komputera
4Przegląd obsługi zapobiegawczej i rozwiązywania problemów
5Systemy operacyjne
6Sieci
7Laptopy
8Urządzenia mobilne
9Drukarki
10Bezpieczeństwo
11Profesjonalny informatyk
12Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Szkolenie jest realizowane w standardowej pracowni komputerowej. Rekomendowana grupa to 12-15 osób (min. 1 komputer dla 2 uczniów).

Szczegółowe wytyczne kursu ITE – ITE Overview Presentation.pdf

Video o kursie

Materiały demonstracyjne