Miejsce i daty szkoleń

Miejsce i daty szkoleń


Warszawa (29 Listopad i 13 Grudzień)

Szkolenia będą realizowane w siedzibie Cisco w Warszawie, ul. Domaniewska 39B.

Grupa biorąca udział w szkoleniu liczyć będzie 30 osób. W przypadku większego zainteresowania powyższym kursem zostanie zorganizowanych kilka grup szkoleniowych. Dla każdej dodatkowej grupy zostaną ustalone konkretne terminy szkoleń.

Kurs IT Essentials składa się z 3 poszczególnych etapów:

1 Rozpoczęcie kursu - 29 listopada (od 9:00 do 16:00)

2 Sesje zdalne - Ta część kursu będzie realizowana zdalnie poprzez telekonferencje (przez Internet) przy pomocy technologii Webex. Kurs realizowany jest w cyklu 4 sesji zdalnych. Każda sesja trwa około 150 minut. Sesje zdalne będą nagrywane i udostępniane osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w sesjach "na żywo". O terminach sesji zdalnych poinformujemy wkrótce.

3 Zakończenie szkolenia - 13 grudnia (od 9:00 do 16:00)
Podczas ostatniego dnia szkolenia uzyskają Państwo uprawnienia instruktorskie i możliwość uruchomienia akademii lokalnej w programie Cisco Networking Academy na poziomie IT Essentials, co pozwoli Państwu zarejestrować uczniów i rozpocząć wykorzystywanie materiałów kursowych na zajęciach z uczniami bezpośrednio po powrocie.

Przypominamy, że warunkiem ukończenia szkolenia jest obowiązkowy udział w zajęciach podczas pierwszego i ostatniego dnia cyklu szkoleniowego oraz udział w zajęciach zdalnych (lub ewentualnie odsłuchanie nagrania z zajęć realizowanych zdalnie). Tylko dzień pierwszy i ostatni szkolenia wymagają osobistego udziału w sesji laboratoryjnej.

Przypominamy, że udział w szkoleniach jest bezpłatny, jednak organizatorzy nie ponoszą kosztów zawiązanych z przejazdem, wyżywieniem czy zakwaterowaniem.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń !
Gdańsk (28 Listopad i 12 Grudzień)

Miejsce gdzie bedzie realizowane szkolenie ITE zostanie podane w najbliższych dniach.

Grupa biorąca udział w szkoleniu liczyć będzie 30 osób. W przypadku większego zainteresowania powyższym kursem zostanie zorganizowanych kilka grup szkoleniowych. Dla każdej dodatkowej grupy zostaną ustalone konkretne terminy szkoleń.

Kurs IT Essentials składa się z 3 poszczególnych etapów:

1 Rozpoczęcie kursu - 28 listopada (od 9:00 do 16:00)

2 Sesje zdalne - Ta część kursu będzie realizowana zdalnie poprzez telekonferencje (przez Internet) przy pomocy technologii Webex. Kurs realizowany jest w cyklu 4 sesji zdalnych. Każda sesja trwa około 150 minut. Sesje zdalne będą nagrywane i udostępniane osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w sesjach "na żywo". O terminach sesji zdalnych poinformujemy wkrótce.

3 Zakończenie szkolenia - 12 grudnia (od 9:00 do 16:00)
Podczas ostatniego dnia szkolenia uzyskają Państwo uprawnienia instruktorskie i możliwość uruchomienia akademii lokalnej w programie Cisco Networking Academy na poziomie IT Essentials, co pozwoli Państwu zarejestrować uczniów i rozpocząć wykorzystywanie materiałów kursowych na zajęciach z uczniami bezpośrednio po powrocie.

Przypominamy, że warunkiem ukończenia szkolenia jest obowiązkowy udział w zajęciach podczas pierwszego i ostatniego dnia cyklu szkoleniowego oraz udział w zajęciach zdalnych (lub ewentualnie odsłuchanie nagrania z zajęć realizowanych zdalnie). Tylko dzień pierwszy i ostatni szkolenia wymagają osobistego udziału w sesji laboratoryjnej.

Przypominamy, że udział w szkoleniach jest bezpłatny, jednak organizatorzy nie ponoszą kosztów zawiązanych z przejazdem, wyżywieniem czy zakwaterowaniem.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń !